TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT: TRÁI TIM MÂN CÔI

TRÁI TIM MÂN CÔI


Hãy năng lần hạt Mân Côi
Tôn vinh thánh giá cứu đời trần gian