Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Maria Võ Thị Thùy Trang. Giáo Dân Giáo Họ Đức Mẹ Mông Triệu GX Thiên Ân