XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE DƯƠNG KIM SƠN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE GX THIÊN ÂN