XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGUYỄN KIM HÙNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GIÁO XỨ THIÊN ÂN.