XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG PHERO VÕ VĂN BA. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN