XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG TÔMA ĐỖ VĂN HIỀN. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN.