ĐỒNG HƯƠNG ĐỀN THÁNH GIUSE SA CHÂU MIỀN NAM MỪNG BỔN MẠNG KÍNH THÁNH GIUSE 24-05-2023

ĐỒNG HƯƠNG ĐỀN THÁNH GIUSE SA CHÂU MIỀN NAM
MỪNG BỔN MẠNG KÍNH THÁNH GIUSE 24-05-2023
TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.
Bấm vào đây.