Giáo hội Châu Á hướng đến một thế kỷ Tin Mừng của Chúa Kitô cho đại lục

Vatican News – Ngày 12/10, Các giám mục Công giáo ở Châu Á đã bắt đầu Đại hội kéo dài 2 tuần kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng giám mục Á Châu, với Thánh Lễ khai mạc do ĐHY Charles Bo của Myanmar, chủ tịch HĐGM Á Châu, chủ sự.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội với sự tham dự của khoảng 275 lãnh đạo Giáo hội đến từ 29 quốc gia, ĐHY Bo nhấn mạnh đến đến việc loan báo Tin Mừng trong bối cảnh đa văn hoá của châu lục. Ngài nói: Việc nhóm họp mừng kỷ niệm 50 năm là dịp để “tuyên bố rằng Đấng Cứu Độ của thế giới đã được sinh ra tại Châu Á… Đức Kitô cần được loan báo cho mọi người ở lục địa lớn nhất này.”

ĐHY Bo nói: “Như ước mơ của Chúa Kitô trở lại Châu Á, Giáo hội Châu Á được kêu gọi thể hiện lòng nhiệt thành sứ mạng đối với công lý và hòa bình…. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta. Chúng ta hãy công bố lời mời gọi truyền giáo cho Giáo hội Châu Á, chúng ta hãy làm cho điều này trở thành một thế kỷ của Tin Mừng của Chúa Giê-su cho toàn Châu Á.”

ĐHY nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Giáo hội, được phản ánh trong chủ đề của Năm Thánh: “Hành trình cùng nhau với tư cách những dân tộc Châu Á và họ đã đi một con đường khác”. Điều này nói lên “những thực tại đang diễn ra và những thách thức của Giáo hội ở Châu Á.”

Như các đạo sĩ trong Tin Mừng, “chúng ta hãy để cho ngôi sao hy vọng hướng dẫn chúng ta theo những lối nẻo khác nhau, nhưng đến cùng một đích: ước mơ của Chúa Giêsu thiết lập một nhân loại được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của sự ác và những thảm hoạ do con người tạo ra.”

Nhân dịp khai mạc Đại hội, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gởi sứ điệp đến các tham dự viên và nhấn mạnh đến sự đa dạng về văn hóa của các Giáo hội ở Châu Á, đồng thời ngài mời gọi có những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các nền văn hoá này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích nhìn nhận vai trò của giáo dân trong Giáo hội tại Châu Á và tầm quan trọng của các Giáo hội địa phương.