GIÁO XỨ THIÊN ÂN KHAI MẠC GIỜ CHẦU LƯỢT NGÀY BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Lúc 05 giờ 30 sáng ngày 01 tháng 05 năm 2023 bắt đầu giờ chầu đầu tiên, khai mạc giờ chầu lượt ngày bổn mạng Giáo Xứ Lễ Kính Thánh Giuse Thợ.