GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TIỆC LY. Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY

 Với thánh lễ Tiệc Ly, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu. Cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân đã cử hành Thánh lễ Tiệc ly lúc 20h00, Thánh lễ do Lm Phero Nguyễn Văn Tâm chánh xứ Giáo Xứ Thiên Ân chủ sự cùng với Thầy Phó Tế Anphongso Lê Quốc Thắng.
  Nghi thức rửa chân cho 12 tông đồ nói lên ý nghĩa yêu thương phục vụ như chính Chúa Giesu đã dạy.
 Sau Thánh lễ, cha xứ cùng cộng đoàn kiệu Mình Thánh đến nhà tạm phụ. Sau đó cộng đoàn giáo xứ ở lại bên Chúa trong các giờ chầu cho đến 22h00.
Ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể cách trang nghiêm, sốt sắng và thấm đậm thêm lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong tình yêu của Thầy. ” , để được Ðức Giêsu dạy cách ở lại trong Ngài: “Ai muốn ở lại trong tình yêu của Thầy thì phải giữ các điều răn, mà điều răn quan trọng nhất là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. “.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ