QUY HOẠCH ĐƯỜNG LÊ CAO LÃNG VỚI NHÀ THỜ GX THIÊN ÂN

Quy hoạch đường Lê Cao Lãng phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú đối với nhà thờ Giáo Xứ Thiên Ân.