THÁNH VỊNH 103 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG CĐ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ