ĐTC mời gọi các Giám mục Mỹ Latinh và Caribê nhận ra sự linh hứng của Chúa Thánh Thần

Vatican News –  Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Parolin gửi cho Đức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, nhân dịp Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 39 của CELAM, đang diễn ra tại Puerto Rico, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Mỹ Latinh “cùng với toàn dân thánh của Thiên Chúa” phân định sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, gọi tắt là CELAM, diễn ra tại Puerto Rico từ ngày 16 đến 19 tháng 5 năm 2023.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ cầu bầu để “Đại hội này mang lại nhiều hoa trái cho Giáo hội lữ hành ở Châu Mỹ Latinh và Caribê, để Giáo hội luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, nhận ra những linh hứng của Chúa Thánh Thần, trong tinh thần hiệp hành với toàn dân thánh của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các Giám mục thành viên của đoàn chủ tịch CELAM về sứ điệp họ đã gửi cho ngài nhân dịp Đại hội, trong đó bày tỏ tình cảm huynh đệ đối với ngài, đảm bảo sẽ nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện.

Chủ đề của Đại hội: Tính  đoàn thể, tính giáo hội và tính hiệp hành 

Trang web của CELAM nhận xét rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha phù hợp với chủ đề của Đại hội của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê, với khẩu hiệu là: “Tính  đoàn thể, tính giáo hội và tính hiệp hành vì sứ vụ”. Sứ điệp cũng phù hợp với tiến trình do CELAM thúc đẩy trong những năm gần đây, trong đó khẳng định rằng Giáo hội Châu Mỹ Latinh và Caribe có thể được coi là một trong những người thúc đẩy tuyệt vời tính hiệp hành với tất cả dân thánh của Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập.

Những lời của Đức Thánh Cha, theo các giám mục của đoàn chủ tịch CELAM, chắc chắn là một sự thúc đẩy Giáo hội trên lục địa vào thời điểm này, trong đó các đường lối tiếp theo sẽ được quyết định, nhằm tìm cách củng cố quá trình đổi mới và tái cơ cấu của Giáo hội.