GIÁO XỨ THIÊN ÂN: HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CHÚC TẾT CÁC CHA CÁC TU SĨ.

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Ân chúc tết Cha chánh xứ, hai Cha phó, thầy phó tế và các Souer Dòng Mân Côi.

Cha phó Giuse

Cha phó Tômaaquinô

Thầy Phó Tế.

Chúc tết Các Souer